English Russian Serbian
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Sanktpetereburški univerzitet Državne protivopožarne službe Ministarstva za vanredne situacije Rusije

MONITORING I EKSPERTIZA
U BEZBEDNOSNOM INŽENJERINGU


НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ


MONITORING AND EXPERTISE IN SAFETY ENGINEERING

Kontakt

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Školska 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
+381 21 4892525
Internet adresa: www.mesejournal.org
e-mail: mesejournal@vtsns.edu.rs

Sanktpetereburški univerzitet Državne protivopožarne službe Ministarstva za vanredne situacije Rusije
196105, Sankt Peterburg, Moskovski prospekt
d.149, Ruska Federacija