English Russian Serbian
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Sanktpetereburški univerzitet Državne protivopožarne službe Ministarstva za vanredne situacije Rusije

MONITORING I EKSPERTIZA
U BEZBEDNOSNOM INŽENJERINGU


НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ


MONITORING AND EXPERTISE IN SAFETY ENGINEERING

O projektu

Poštovane kolege, pred Vama je prvi broj zajedničkog rusko-srpskog naučnog časopisa „Sudska ekspertiza i nadzor u sistemu bezbednosti”. Poslednjih godina u razvoju sistema bezbednosti života i rada poklanja se povećana pažnja, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Savremeno društvo se odlikuje globalizacijom socijalnih, ekonomskih i industrijskih procesa, pojavom transgraničnih vanrednih situacija, i aktuelizacijom pitanja ekologije. Problemi ostvarivanja bezbednosti u svim tim oblastima zahtevaju sistematski pristup i zajedničke napore svih stručnjaka u svetu, kao i svesnu saradnju od strane svakog. Danas, poboljšanje prevencije u sprečavanju vanrednih situacija prirodnog i tehnogenog karaktera nije problem samo naše države, nego i celog sveta. Postizanje bezbednosti života i rada čini osnovu društvene stabilnosti, a jedan je i od glavnih zadataka moderne države.

Ovaj časopis je inovacioni projekat Sanktpetreburškog univerziteta DPS MVS Rusije i Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Novog Sada u Srbiji. To je jedan od značajnijih koraka stručnjaka Rusije i Srbije u pravcu zajedničkih napora u oblasti osiguranja bezbednosti. Cilj međunarodne saradnje naše dve visokoškolske ustanove je u tome da se objedine napori vodećih naučnika, profesora i stručnjaka Rusije i Srbije u stvaranju efikasnijeg sistema bezbednosti za život i rad. Značaj korišćenja međunarodnog iskustva u poboljšanju bezbednosti građana teško da može biti precenjen. Na stranicama našeg časopisa biće različite teme, posvećene raznim problemima organizacije nadzornih aktivnosti i sudske ekspertize u sistemu bezbednosti. U materijalima časopisa nalaziće se važne i korisne informacije, kako za stručnjake, tako i za širok krug čitalaca.

Mi računamo da će razmena sakupljenog iskustva i znanja između vodećih stručnjaka u toj oblasti, kao i otvorena i svestrana saradnja i razmatranje aktuelnih problema u oblasti savremene bezbednosti na stranicama časopisa biti korisni i krajnje neophodni za traženje optimalnih sistemskih rešenja.

Prof. dr Vladimir Sergejevič Artamonov

U toku svog pedesetogodišnjeg postojanja, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu razvijala je sva polja iz oblasti zaštite: zaštitu od požara, zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu životne sredine. Stvoren je solidan kadrovski potencijal i reputacija, napisano je dosta radovi i urađeni su mnogi projekti. Naši nastavnici učestvuju na brojnim savetovanjima, a mnoga od njih organizovala je naša Škola.

Istovremeno sa razvojem nastavnog ciklusa, Škola je neprekidno gajila i razvijala saradnju sa privredom. Bez obzira na svoje skromne resurse, Škola se smatra jednim od nosilaca obrazovanja u oblasti zaštite, kako u nekadašnjoj Jugoslaviji, tako i u današnjoj Srbiji. Bili smo uvek svesni da smo među prvima koji će učiniti korak napred. A časopis koji bi objavljivao članke na teme iz oblasti zaštite predstavlja neophodan korak dalje u našoj delatnosti.

Kada smo pre nekoliko godina započeli saradnju sa Sanktpeterburškim univerzitetom Državne protivpožarne službe, definisali smo naše prioritete a jedan od njih bilo je i izdavanje zajedničkog časopisa. Odmerili smo nedavno naše mogućnosti i doneli hrabru odluku da krenemo u ono što se u ovom trenutku događa.

Dakle, na jednoj strani su poznati razlozi da se donese ovako hrabra odluka. Na drugoj strani postoji samo strah od odgovornosti, možemo li mi to ili ne. I ne samo mi: može li celokupna srpska naučna i stručna javnost, ujedinjena, uspešno odgovoriti ovakvoj obavezi? Samo sa pravim odgovorom moguće je stvoriti uslove koji će nam dati za pravo da budemo ponosni na ovu odluku, i na njene rezultate koji su mogući i očekivani.

U Srbiji ovog trenutka ne postoji časopis naučnog karaktera za celokupnu oblast zaštite koji bi dao odgovor na postavljeni zadatak. Ima, međutim, nekoliko časopisa koji se bave samo nekim segmentima zaštite, ali je naučni aspekt uglavnom zanemaren. Ova činjenica ukazuje da postoji i prostor i potreba za ostvarenjem ideje o pokretanju jednog međunarodnog časopisa koji bi obrađivao različite teme iz oblasti zaštite.

Želja nam je da kroz pisanje upoznamo srpsku, rusku i širu evropsku, pa i svetsku javnost sa onim čime se bavimo. Takođe, biće to sjajna prilika da se svi upoznamo sa dragocenim iskustvima Ruske federacije, zemlje koja je godinama značajno ulagala da postigne visok nivo u zaštiti.

Oni koji su najbolji i imaju vodeću ulogu u oblasti zaštite naći će svoje mesto u časopisu. Isto tako, časopis je namenjen i onima koji najviše obećavaju, pred kojima su moguće naučne karijere i koji su pred doktoratima. Neće biti izostavljeni ni oni koji su ovoj oblasti važni zbog svoje izuzetne stručnosti sa kojom značajno podupiru naučni aspekt zaštite.

Prof. dr Božo Nikolić